راه اندازی سامانه جامع همایش

راه اندازی سامانه جامع همایش

برای اطلاع رسانی کلیه همایش های دانشگاه علوم پزشکی این سامانه راه اندازی شده است که شما قادر خواهید بود از آخرین اخبار همایش ها اطلاع داشته باشید.

 

دبیرخانه همایش ها

1395/04/20