هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشوردانشکده پزشکی دانشکده بهداشت و پیراپزشکیآزمایشگاه های دانشکده بهداشت و پیراپزشکیدانشکده پرستاری و ماماییدانشکده دندانپزشکی

مجموعه کنفرانس های جدید

اخبار

فراخوان دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی (16 اسفند ماه 96)

فراخوان دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی (16 اسفند ماه 96)

فراخوان دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی (16 اسفند ماه 96)

ادامه خبر...تاریخ : 1396/0909
پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسان اخلاق پزشکی کشور (3-1 آذر ماه 96)

پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسان اخلاق پزشکی کشور (3-1 آذر ماه 96)

برگزاری پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و اولین همایش مدرسان اخلاق پزشکی کشور 1 لغایت 96/9/3

ادامه خبر...تاریخ : 96/4/21
راه اندازی سامانه جامع همایش

راه اندازی سامانه جامع همایش

سامانه جامع همایش دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شد.

ادامه خبر...تاریخ : 1395/04/20